biçmek

-er -i
1. 切, 割, 截, 砍, 剪: tahta \biçmek 裁成木板
2. 裁剪: Terzi kumaşı biçti. 裁缝裁好了布料。İki ölç, bir biç. 成́ 凡事三思而后行。
3. 收割: ekin \biçmek 收割庄稼 ektiği \biçmek 种瓜得瓜, 种豆得豆
4. 转́ 收获, 获得: pay \biçmek 吸取教训 Rüzgâr eken fırtına biçer. 成́ 自食其果; 恶有恶报。
5. 转́ 用枪扫射, 把敌人赶尽杀绝
6. 转́ 拨款
7. 估计(价值, 价格等): paha \biçmek 估价 Buna ne fiyat biçtiniz? 你说这值多少钱?

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • biçmek — i, er 1) Belli bir biçim vererek kesmek Tahta biçmek. 2) Dikilecek kumaşı belli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek 3) Ekin, ot vb.ni orakla, tırpanla, makine ile kesmek 4) mec. Yaylım ateşiyle öldürmek 5) mec. Değer, paha, fiyat… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anız biçmek — anızı ve tarla kenarındaki otları biçmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ölçüp biçmek — bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek Değer yargılarımızı her an, hiç durmamacasına yeniden ölçüp biçmek zorunluluğumuz, işte bu aşağılanma sorunundan kaynaklanıyor. S. İleri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • paha biçmek — değerini tahmin etmek veya belirlemek Alınıp satılan eşyalar gibi ona paha biçmek akılsızlık olurdu. S. Ayverdi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • değer biçmek — bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fiyat (veya değer) biçmek — bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek Bu yazmaya ne fiyat biçersiniz? …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • pay biçmek — (birinden veya bir şeyden) durumu bir kişi veya bir şeyin durumu ile karşılaştırıp yargıya varmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • rüzgâr ekip fırtına biçmek — yaptığı bir kötülüğün çok daha kötüsü ile karşılaşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ekip biçmek — tarım yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kesip biçmek — 1) parçalamak, doğramak, ameliyat etmek 2) ağzına geleni söylemek, ileri geri konuşmak 3) zorbalıkla korkutmak Nasıl sol elimle sağ elimi kesip biçeceğim? R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yan biçmek — kıvırtmak …   Beypazari ağzindan sözcükler

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.